Leszek Paszkowski

Dyrektor
Gdański Ośrodek Sportu
DOŁĄCZ DO GRONA UCZESTNIKÓW V KONGRESU SPORT BIZNES POLSKA W FORMULE ONLINE»
Facebook
YouTube
LinkedIn