Janusz Uznański

Dyrektor Operacyjny
Polski Związek Siatkówki
DOŁĄCZ DO GRONA UCZESTNIKÓW V KONGRESU SPORT BIZNES POLSKA W FORMULE ONLINE»
Facebook
YouTube
LinkedIn