dr hab. Tadeusz Stefaniak

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu
AWF Wrocław
DOŁĄCZ DO GRONA UCZESTNIKÓW V KONGRESU SPORT BIZNES POLSKA W FORMULE ONLINE»
Facebook
YouTube
LinkedIn