PORADNIK DOTACYJNY – Jak ubiegać się o dotację cz. 1

Projekt bez tytułu (19)

Agnieszka Śliwińska – Absolwentka studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej  w Warszawie na kierunku Zarządzanie Finansami.10 letnie doświadczenie w pracy w Ministerstwie Sportu przy zarządzaniu projektami inwestycyjnymi, w tym organizacji finałowego turnieju w Piłce Nożnej UEFA EURO 20212, budowy Stadionu Narodowego oraz w kontroli podmiotów nadzorowanych i podległych, m.in. jst, polskie związki sportowe, kluby sportowe, fundacje, stowarzyszenia.15 letnie doświadczenie w sporcie jako zawodnik klasy mistrzowskiej, trener, sędzia międzynarodowy. Aktualnie Compliance Officer w instytucji finansowej.

Dla kogo przeznaczona jest dotacja?

Podmioty zajmujące się działalnością w obszarze kultury fizycznej, takie jak: polskie związki sportowe, kluby sportowe, fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego mogą starać się o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu. Z dotacji szczególnie korzystają polskie związki sportowe, które głównie korzystają ze środków Ministerstwa na np. dofinansowanie zawodnikom treningów, udział zawodników w obozach sportowych, zakup strojów sportowych, udział zawodników lub organizację zawodów, wsparcie rehabilitacyjno – medyczne zawodników, budowę obiektów sportowych. Zawodnicy wyczynowi, którzy zostali powołani do kadry narodowej otrzymują stałe wsparcie finansowe z polskich związków sportowych, ale i duże dofinansowanie przekazywane jest na sport powszechny.

 

 

Skąd pochodzi dofinansowanie?

Dofinansowanie zadań może być realizowane w ramach środków z budżetu Państwa,z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów lub z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Dotacja to środki udzielane w ramach konkursów organizowanych przez Ministerstwo Sportu, których udziela dysponent części budżetowej, czyli Minister Sportu
i Turystyki.

 

Jak otrzymać dotację?

Aby otrzymać dotację należy złożyć wniosek/ofertę o dofinansowanie, którą należy wysłać zgodnie z informacją zawartą w ogłoszonym konkursie przez Ministra Sportu.

 

Wszystkie informacje o ogłoszonych konkursach, programach oraz wynikach konkursów publikowane są na stronie biuletynu informacji publicznej Ministerstwa Sportu – www.gov.pl/web/sport w zakładce sport.

W ogłoszeniu konkursowym zawarte są wszystkie niezbędne informacje takie jak:

 • jakiego zadania dotyczy dofinansowanie,
 • z jakich środków Ministerstwa (z budżetu Państwa lub z Funduszu) realizowane będzie dofinansowanie,
 • jaki jest zabezpieczony budżet na zadanie,
 • jakie podmioty mogą się ubiegać o dofinansowanie,
 • termin zadania,
 • szczegółowe warunki zadania,
 • kryteria stosowane przy wyborze wniosków,
 • termin i tryb składania i rozpatrywania wniosków,
 • wymagane dokumenty.

Podmiot, który otrzymał dotację, podpisuje umowę o dotację, w której znajdują się niezbędne zapisy zawierające m.in.:

 • opis zadania,
 • wysokość udzielonej dotacji,
 • termin wykorzystania dotacji,
 • tryb kontroli wykorzystania zadania,
 • termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
 • termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

Złożenie wniosku możliwe jest już w pierwszym dniu trwania naboru do programu. Wniosek składa się do Ministerstwa za pomocą systemu elektronicznego AMODIT, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl/dotyczy konkursów ogłoszonych w ramach sportu powszechnego lub inwestycji.

 

Wypełniony formularz elektroniczny wniosku, należy przesłać do ministerstwa w systemie AMODIT, a po wysłaniu formularza, należy go wydrukować, podpisać i przesłać/złożyć wraz z załącznikami na adres: Ministerstwo Sportu, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa.

 

Natomiast dotacje dotyczące sportu wyczynowego rozpatrywane są wyłącznie na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Sportu lub oferty złożone osobiście.

 

Wnioskodawca może złożyć dowolną ilość wniosków dotyczących odrębnych zadań, przy czym konkretny wniosek, dotyczący danej inwestycji, może zostać złożony tylko do jednego z ogłoszonych programów.

 

Jeden wniosek może obejmować kilka zadań. Np. polski związek sportowy może złożyć wniosek, który dotyczy organizacji zawodów mistrzowskich dla seniorów, dofinansowania treningów młodzieżowej kadry narodowej oraz organizacji zajęć w ramach sportu powszechnego.

 

Czy możliwe jest łączenie źródeł finansowania zadania ze środków FRKF oraz innych środków, np. unijnych?

Tak, Ministerstwo dopuszcza łączenie finansowania zadania z różnych źródeł finansowych (np. inne dotacje krajowe lub unijne, pożyczki, kredyty, emisja obligacji, itp.). Warunkiem jest potwierdzenie zabezpieczenia tych środków przed podpisaniem umowy na dofinansowanie.

 

Nie dopuszcza się natomiast sfinansowania/zrefundowania jednego wydatku z dwóch różnych dotacji (krajowych lub unijnych).

 

Istotne zastrzeżenie jest w ustawie o finansach publicznych (art. 128 ust. 2), gdy wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, suma środków zewnętrznych pochodzących z dotacji, nie może przekroczyć 80% wartości zadania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *