Cele i misja Sport Biznes Polska

INTEGRUJEMY POLSKI SPORT I BIZNES

Misją Sport Biznes Polska jest budowanie silnej, aktywnej oraz niezależnej organizacji, która będzie miała realny wpływ na rozwój i integrację branży sportu i biznesu w Polsce. Zadaniem Stowarzyszenia jest tworzenie przestrzeni do dyskusji, dostrzeganie, docenianie i promowanie najlepszych praktyk, a także dbanie o edukację i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób tworzących polski biznes sportowy.

 

Sport Biznes Polska ma na celu budowanie wartości oraz prestiżu branży sportu i biznesu zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz. Organizacja skupi się również na kreowaniu nowych rozwiązań i trendów mających bezpośredni wpływ na obszar marketingu, sponsoringu i zarządzania.

 

Jako Stowarzyszenie jesteśmy otwarci na współpracę nie tylko z krajowymi, ale również międzynarodowymi instytucjami o podobnym charakterze. Dążymy do wykreowania przestrzeni, w której wszyscy przedstawiciele sportu i biznesu będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, wspólnego przedyskutowania problemów i wyzwań przed jakimi stają tworząc na co dzień polski biznes sportowy.

Projekt bez tytułu (24)
SPORT BIZNES POLSKA
Poznaj cele Stowarzyszenia
 1.  Rozwój oraz integracja sportu i biznesu sportowego w Polsce.
 2.  Promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania, marketingu i sponsoringu w sporcie i biznesie.
 3.  Budowanie silnej, aktywnej oraz niezależnej organizacji, która będzie wpływać na rozwój oraz dbać o interesy branży.
 4.  Edukacja i rozwój umiejętności oraz kompetencji zawodowych osób tworzących polski sport i biznes.
 5.  Wymiana wiedzy, doświadczenia oraz pomysłów pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
 6.  Reprezentowanie interesów Stowarzyszenia i zagadnień będących przedmiotem działalności Stowarzyszenia względem władz państwowych oraz samorządowych, organizacji i instytucji rządowych oraz społecznych.
 7.  Dążenie do wykreowania przestrzeni, w której członkowie stowarzyszenia będą mieli możliwość spotkać się celem przedyskutowania problemów i wyzwań, które dotyczą środowiska sportu i biznesu w Polsce.
 8.  Rozwój i budowanie wartości oraz prestiżu branży sportu i biznesu na zewnątrz oraz do wewnątrz.
 9.  Wspieranie i upowszechnianie sportu oraz kultury fizycznej.
 10.  Wspieranie projektów oraz działalności prowadzonych przez członków Stowarzyszenia.
 11.  Wzmacnianie i kreowanie współpracy pomiędzy sportem i biznesem w Polsce.
 12.  Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem czy wykluczeniem społecznym w sektorze sportu i biznesu.
 13.  Wyznaczenie oraz kreowanie nowych trendów i dobrych praktyk związanych z obszarem marketingu, sponsoringu oraz zarządzania.
 14.  Nagradzanie, promowanie inicjatyw i projektów, które w szczególny sposób wpływają na rozwój i profesjonalizację branży sportu i biznesu w Polsce.
 15.  Inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno-biznesowo-sportowych.
 16.  Współpraca z krajowymi oraz międzynarodowymi instytucjami o podobnym charakterze funkcjonowania, w celu poszerzania dobrych relacji branżowych.

Stowarzyszenie Sport Biznes Polska jest otwarte dla wszystkich osób, które działając w branży sportowej, chcą wspierać proces budowania jej pozycji w polskiej gospodarce.

Ostatnie wolne miejsca na Konferencję Sport For Brands »