Kornel Eljaszewicz

Dyrektor Departamentu Partnerstw i Eventów
Totalizator Sportowy
DOŁĄCZ DO GRONA UCZESTNIKÓW V KONGRESU SPORT BIZNES POLSKA W FORMULE ONLINE»
Facebook
YouTube
LinkedIn