Jakub Rachfalik

Dyrektor zarządzający marką Forum
NowyStyl
DOŁĄCZ DO GRONA UCZESTNIKÓW V KONGRESU SPORT BIZNES POLSKA W FORMULE ONLINE»
Facebook
YouTube
LinkedIn