Adam Soroko

Dyrektor
Bydgoskie Centrum Sportu
DOŁĄCZ DO GRONA UCZESTNIKÓW V KONGRESU SPORT BIZNES POLSKA W FORMULE ONLINE»
Facebook
YouTube
LinkedIn