5

Wzmacnianie i kreowanie współpracy pomiędzy sportem i biznesem