[ 24 września 2020 by webmaster 0 Comments ]

6

Profesjonalizacja oraz promocja polskiego sportu i biznesu

[ 24 września 2020 by webmaster 0 Comments ]

5

Wzmacnianie i kreowanie współpracy pomiędzy sportem i biznesem

[ 24 września 2020 by webmaster 0 Comments ]

4

Dbanie o interesy oraz wizerunek branży

[ 24 września 2020 by webmaster 0 Comments ]

3

Edukacja, rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych

[ 24 września 2020 by webmaster 0 Comments ]

2

Kreowanie i promowanie dobrych praktyk oraz zasad współpracy

[ 24 września 2020 by webmaster 0 Comments ]

1

Rozwój silnej, aktywnej oraz niezależnej organizacji integrującej polski sport i biznes