Krok 1. Wybierz odpowiednią kategorię.

 

Krok 2. Zapoznaj się z kryteriami oceny danej kategorii.

 

Krok 3. Uzupełnij formularz.

 

Krok 4. Zaakceptuj regulamin.

 

Krok 5. Wyślij zgłoszenie.

 

Gotowe! Zwycięzców poszczególnych kategorii poznamy już 21 marca 2023 r. podczas Gali Sport Biznes Polska.

1. Sponsoring Sportowy

SPONSOR SPORTU 2022 ROKU

 

Kontrakty sponsoringowe są jednym z kluczowych źródeł finansowania rozwoju sportu. Wsparcie sponsorów umożliwia organizacjom sportowym realizację celów strategicznych w licznych obszarach: rywalizacji sportowej, marketingowym, a także społecznym.

 

Popularność rywalizacji sportowej oraz różnorodność oferty praw sponsoringowych przyciąga do świata sportu tysiące marek. Wydatki w ramach zawieranych w Polsce umów sponsoringowych szacowane są na ponad miliard złotych rocznie. Liczby te pokazują skalę konkurencji o uwagę kibiców oraz wpływ na ich postawy zakupowe. Wygraną w tym marketingowym wyścigu zapewnić może wyłącznie przemyślana i skutecznie wdrożona strategia sponsoringowa, która zostanie nagrodzona Statuetką „Sponsor Roku 2022”.

 

Uzasadnienie nie powinno przekraczać 5 000 znaków i dotyczyć strategii sponsoringowych realizowanych w okresie 1.01-31.12.2022.

 

Kryteria oceny:

 • Spójność i dopasowanie portfela praw sponsoringowych do charakteru działalności firmy / marki,
 • Aktywacja praw sponsoringowych w ramach zintegrowanej komunikacji marketingowej oraz wewnętrznej,
 • Strategiczne zarządzanie realizowanymi projektami sponsoringowymi w czasie,
 • Współpraca ze sponsorowanymi organizacjami sportowymi i sportowcami wz. dążenia do wywierania pozytywnego wpływu społecznego,
 • Efektywność realizowanej strategii sponsoringu sportu.

INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM

INFORMACJA O KANDYTATURZE W KATEGORII

REALIZACJA KRYTERIÓW

Akceptuję regulamin.
Zaznacz, aby zaakceptować regulamin

PROJEKT SPONSORINGOWY 2022 ROKU

 

Sponsoring sportu w ostatnich latach stał się dla marek jedną z podstawowych platform komunikacji i skutecznego dotarcia do odbiorców. Marketerzy widzący ogromny potencjał w sporcie muszę jednak w odpowiedni sposób zaplanować swoje działania związane z projektem sponsoringowym, tak aby przyniósł on zamierzone efekty i realizował wcześniej wyznaczone cele marki.

 

W planowaniu i wdrażaniu projektu sponsoringowego ważnych jest kilka czynników, takich jak skuteczne dopasowanie i wybór podmiotu sponsorowanego, spójność z celami biznesowymi sponsora, ale również wpływ na lokalną społeczności oraz proces popularyzacji danej dyscypliny sportowej w Polsce.

 

W kategorii „Projekt Sponsoringowy 2022 roku” Jury oceniać będzie, m.in. jego aktywację, podjęte działania komunikacyjne oraz kreatywność, która wyróżniła projekt wśród innych podobnych działań na rynku sportowym.

 

Uzasadnienie nie powinno przekraczać 5 000 znaków i dotyczyć działań zrealizowanych w okresie 1.01-31.12.2022.

 

Kryteria oceny:

 • Precyzyjnie określone cele sponsoringu
 • Zakres i kreatywność aktywacji projektu
 • Wykazany zwrot z celów/inwestycji
 • 5 sukcesów projektu sponsoringowego

INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM

INFORMACJA O KANDYTATURZE W KATEGORII

REALIZACJA KRYTERIÓW

Akceptuję regulamin.
Zaznacz, aby zaakceptować regulamin

KAMPANIA MARKETINGOWA 2022 ROKU

 

Sponsoring sportowy to w dzisiejszych czasach dużo więcej niż jedynie ekspozycja logotypu. To z jednej strony doskonałe narzędzie, które pozwala dotrzeć do serc i umysłów kibiców, a z drugiej – bardzo skuteczny element marketing-mixu w każdej strategii, która zakłada działania 360. W tej kategorii nie oceniamy samego projektu sponsoringowego, ale kampanię marketingową, jaką udało się zbudować wokół wydarzenia czy projektu sportowego. Nie patrzymy tylko przez pryzmat budżetu – dobra kampania musi przede wszystkim celnie i precyzyjnie trafiać do założonych odbiorców, zapadać im w pamięć i wywoływać określony skutek.

 

W kategorii „Kampania marketingowa 2022 roku” Jury będzie szukać prawdziwych perełek, projektów kreatywnych i innowacyjnych, które nie zostawiają odbiorców obojętnymi. Zgłoszenia mogą dokonać firmy wykorzystujące sport w działaniach komunikacyjnych marki.

 

Uzasadnienie nie powinno przekraczać 5 000 znaków i dotyczyć działań zrealizowanych w okresie 1.01-31.12.2022.

 

Kryteria oceny:

 • Cel kampanii i jego realizacja,
 • Kreatywność i innowacyjność,
 • Dobór grupy docelowej,
 • Narzędzia i ich efektywność w kontekście celu i grupy docelowej,
 • Działania marketingowe (online i offline),
 • Zaangażowanie odbiorców,
 • Efekty kampanii.

INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM

INFORMACJA O KANDYTATURZE W KATEGORII

REALIZACJA KRYTERIÓW

Akceptuję regulamin.
Zaznacz, aby zaakceptować regulamin

DEBIUT SPONSORINGOWY 2022 ROKU

 

Nowe czy też świeże spojrzenie niejednokrotnie jest impulsem wywierającym pozytywny wpływ na rozwój licznych dziedzin życia i gospodarki. Tak też jest w przypadku sportu – nowe marki, decydujące się na obecność w nim w ramach zawieranych kontraktów marketingowych, wykorzystują innowacyjne narzędzia komunikacji rynkowej, aby w dynamiczny sposób zbudować świadomość swoich decyzji sponsoringowych.

 

Kategoria „Debiut Sponsoringowy 2022 roku” jest przestrzenią wyróżnienia firm i marek, które swoje decyzje o komunikacji poprzez sport zaczęły realizować w roku poprzedzającym Galę Sport Biznes Polska. W ramach oceny tych działań analizowane będzie zarówno dopasowanie nabytych praw do charakteru działalności firmy, jak i wyróżnienie tych decyzji na tle rynku czy też reprezentowanej przez daną firmę branży. W dalszej kolejności oceniana będzie kompleksowość i innowacyjność ich aktywacji, a także efektywność podjętych działań.

 

Uzasadnienie nie powinno przekraczać 5 000 znaków i dotyczyć działań sponsoringowych realizowanych w okresie 1.01-31.12.2022.

 

Kryteria oceny:

 • Spójność i dopasowanie nabytych praw sponsoringowych do charakteru działalności firmy / marki,
 • Wyróżnienie rynkowe w efekcie zaangażowanie firmy/marki w sponsoring sportu,
 • Kompleksowość realizowanych działań związanych z realizacją kontraktu sponsoringowego i jego aktywacją,
 • Innowacyjność w podejściu do aktywacji spraw sponsoringowych,
 • Efektywność zrealizowanych działań sponsoringowych.

INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM

INFORMACJA O KANDYTATURZE W KATEGORII

REALIZACJA KRYTERIÓW

Akceptuję regulamin.
Zaznacz, aby zaakceptować regulamin

2. Organizacje Sportowe

FEDERACJA SPORTOWA 2022 ROKU

 

Kategoria „Federacja Sportowa 2022 roku” kierowana jest, m.in. do organizacji, związków krajowych i okręgowych, które w ubiegłym roku wyróżniły się swoją działalnością na tle pozostałych.

 

Zwycięzcą tej kategorii zostanie federacja wykazująca się największą skutecznością w obszarze marketingu i sponsoringu, a także innowacyjnością i kreatywnością w działaniach. Istotnym kryterium oceny Jury jest prezentowanie pozytywnych wzorców w zarządzaniu.

 

Uzasadnienie nie powinno przekraczać 5 000 znaków i dotyczyć działań zrealizowanych w okresie 1.01-31.12.2022.

 

Kryteria oceny:

 • Przeprowadzone działania edukacyjne wpływające na rozwój i profesjonalizacje federacji
 • Innowacyjność i kreatywność w popularyzacji dyscypliny sportowej
 • Podjęte działania w obszarze marketingu, sponsoringu i źródeł finansowania
 • Narzędzia wykorzystywane w komunikacji z odbiorcami
 • Zrealizowane programy i projekty, które w realny sposób przyczyniły się do integracji, edukacji i promocji dyscypliny (w ujęciu krajowym i regionalnym)

INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM

INFORMACJA O KANDYTATURZE W KATEGORII

REALIZACJA KRYTERIÓW

Akceptuję regulamin.
Zaznacz, aby zaakceptować regulamin

KLUB SPORTOWY 2022 ROKU

 

W obliczu pandemii koronawirusa kluby sportowe stanęły przed ogromnym wyzwaniem utrzymania zainteresowania kibiców, ale też realizacji świadczeń sponsorskich. Liczne obostrzenia zmusiły je do zredefiniowania dotychczasowych strategii komunikacyjnych i marketingowych.

 

W kategorii „Klub sportowy” nagrodzona zostanie organizacja, która w 2022 wykazała się kreatywnym i skutecznym podejściem do prowadzenia kampanii marketingowych promujących klub, ale również znacząco rozwinęła swoje kanały komunikacyjne. Istotnym elementem oceny Jury będzie także liczba pozyskanych sponsorów i sposoby ich ekspozycji przez klub.

 

Uzasadnienie nie powinno przekraczać 5 000 znaków i dotyczyć działań zrealizowanych w okresie 1.01-31.12.2022.

 

Kryteria oceny:

 • Przeprowadzone kampanie marketingowe promujące klub i ich zasięgi,
 • Rozwój kanałów komunikacyjnych klubu,
 • Pozyskani sponsorzy oraz ich łączny budżet,
 • Ekspozycja sponsorów i partnerów biznesowych
 • Interakcja i zaangażowanie kibiców.

INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM

INFORMACJA O KANDYTATURZE W KATEGORII

REALIZACJA KRYTERIÓW

Akceptuję regulamin.
Zaznacz, aby zaakceptować regulamin

TRANSFORMACJA CYFROWA 2022 ROKU

 

Digitalizacja w branży sportowej rozpoczęła się stosunkowo późno w porównaniu do innych branż. Natomiast nowe rozwiązania technologiczne dają nowe możliwości i nowe narzędzia, które pozwalają wynieść organizacje na jeszcze wyższy poziom.

 

We współczesnym świecie do przyciągnięcia i utrzymania zainteresowania odbiorców niezbędne jest urozmaicenie i wzmocnienie dotychczasowych doświadczeń związanych ze sportem. Transformacja cyfrowa umożliwia organizacjom sportowym, między innymi dotarcie do kibiców w innowacyjny sposób.

 

Jury w tej kategorii skupi się przede wszystkim na ocenie wdrożenia nowych rozwiązań, realizacji zamierzonych celów, czy wykorzystanych narzędzi.

 

Uzasadnienie nie powinno przekraczać 5 000 znaków i dotyczyć działań zrealizowanych w okresie 1.01-31.12.2022.

 

Kryteria oceny:

 • Wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych,
 • Cel wprowadzenia zmian vs osiągnięte efekty,
 • Narzędzia wykorzystywane w procesie transformacji,
 • Innowacyjność wprowadzonych rozwiązań

INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM

INFORMACJA O KANDYTATURZE W KATEGORII

REALIZACJA KRYTERIÓW

Akceptuję regulamin.
Zaznacz, aby zaakceptować regulamin

LIGA SPORTOWA 2022 ROKU 

 

Zawodowe ligi sportowe mają nieoceniony wkład w proces profesjonalizacji polskiego sportu. Będąc strukturami odpowiadającymi za organizację rozgrywek, ale też ich promocję i komercjalizację, pozyskały na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat na rzecz klubów sportowych setki milionów złotych.

 

W ramach kategorii „Liga sportowa” pragniemy uhonorować ligę sportową, która w roku poprzedzającym przyznanie nagród dokonała największego postępu marketingowego i finansowego. Równocześnie ocenie zostanie poddana praca na rzecz klubów, których rozwój jest warunkiem wzrostu atrakcyjności organizowanych rozgrywek.

 

Uzasadnienie nie powinno przekraczać 5 000 znaków i dotyczyć działań zrealizowanych w okresie 1.01-31.12.2022.

 

Kryteria oceny:

 • Zrealizowane projekty zorientowane na rozwój produktu i zakresu oferty dla kibiców,
 • Zrealizowany program działań zorientowany na rozwój organizacji biorących udział w rozgrywkach,
 • Dynamika wskaźników popularności (oglądalność, frekwencja, kanały społecznościowe),
 • Skuteczność komercjalizacji oferty sponsoringowej,
 • Aktywność ligi oraz sukcesy klubów biorących udział w jej rozgrywkach na arenie międzynarodowej.

INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM

INFORMACJA O KANDYTATURZE W KATEGORII

REALIZACJA KRYTERIÓW

Akceptuję regulamin.
Zaznacz, aby zaakceptować regulamin

3. Sport w Samorządach

SPORTOWY SAMORZĄD 2022 ROKU

 

Każdy Samorząd realizuje swoje statutowe działania, wśród których jest także sport, rekreacja, aktywny wypoczynek. Niektóre z nich realizują jako zamknięty katalog usług i zadań, inne zaś tworzą strategie/programy, w których określają sobie krótkoterminowe i długofalowe cele i wskaźniki. Są też takie samorządy, które prześcigają się, w coraz to ciekawszych pomysłach na zaangażowanie odbiorców, poszerzenie oferty swojej działalności, dywersyfikację funkcjonalności posiadanej infrastruktury sportowej. We wszystkim ceniona jest innowacyjność i kreatywność, a wielkość budżetu nie zawsze jest gwarantem sukcesu.

 

Kategoria „Sportowy Samorząd 2022 roku” ma na celu uhonorowanie Statuetką samorządu, który w poprzednim roku wykazał się w swoich działaniach ponadprzeciętną aktywnością w realizacji wielopoziomowych działań: popularyzacji, aktywizacji, rozbudowie, czy też modernizacji istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, ale również skutecznością w dotarciu do odbiorców, czym na trwałe rozszerzył swoją działalność.

 

Uzasadnienie nie powinno przekraczać 5 000 znaków i dotyczyć działań zrealizowanych w okresie 1.01-31.12.2022.

 

Kryteria oceny:

 • Ilość i rodzaj uruchamianych programów sportowych,
 • Rodzaj i sposób wykorzystywanej infrastruktury sportowej,
 • Podjęte działania aktywizacyjne,
 • Sposób zaangażowanie odbiorców,
 • Długoterminowe efekty.

INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM

INFORMACJA O KANDYTATURZE W KATEGORII

REALIZACJA KRYTERIÓW

Akceptuję regulamin.
Zaznacz, aby zaakceptować regulamin

OBIEKT SPORTOWY 2022 ROKU

 

Obiekt Sportowy – nierozłączny element sportu i biznesu sportowego. Instytucje publiczne, samorządy, kluby sportowe, firmy sponsorujące sport są często tylko inicjatorem, inwestorem, czy wreszcie operatorem obiektu sportowego. W dzisiejszym świecie przy tworzeniu koncepcji obiektu, jego funkcjonalności, odpowiedzi na potrzeby społeczne/sportowe liczy się innowacyjność, tak samo istotna jak kreatywność w wykorzystywaniu jego funkcjonalności i operatywność w codziennej eksploatacji.

 

Kategoria „Obiekt Sportowy 2022 roku” ma na celu uhonorowanie statuetką podmiotu, który w poprzednim roku oddał do użytku obiekt w pełni jego funkcjonalności/zmodernizował przypisując mu nowe funkcje/ zoptymalizował koszty funkcjonowania i wykazał się w swoich działaniach nieszablonowością i skutecznością w dotarciu do odbiorców.

 

Uzasadnienie nie powinno przekraczać 5 000 znaków i dotyczyć obiektów zrealizowanych/oddanych do użytku w okresie 1.01-31.12.2022.

 

Kryteria oceny:

 • Rodzaj i sposób wykorzystywanej infrastruktury sportowej,
 • Zastosowanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań (dotyczących np. przystosowania obiektu do osób ze szczególnymi potrzebami, energooszczędności i neutralności ekologicznej, a z punktu widzenia sportu - możliwości przystosowania do prowadzenia zajęć i zawodów w różnych dyscyplinach sportu, np. lodowisko-parkiet czy też podziału obiektu na mniejsze funkcjonalne części - podział na dwie sale/hale itp.)
 • Zarządzenie obiektem sportowym, w tym działania marketingowe zmierzające do pozyskania sponsorów, efektywnego wykorzystania istniejącej bazy, pozyskiwanie imprez i wydarzeń,
 • Planowane długoterminowe efekty funkcjonalności obiektu – biznesplan.

Dodatkowo pod uwagę brany będzie budżet przeznaczony na budowę/modernizację obiektu vs funkcjonalność i dostępność.

INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM

INFORMACJA O KANDYTATURZE W KATEGORII

REALIZACJA KRYTERIÓW

Akceptuję regulamin.
Zaznacz, aby zaakceptować regulamin

OŚRODEK SPORTU 2022 ROKU

 

Sport to nie tylko znani sportowcy, największe ligi i ogromne widowiska. Każdy sportowiec musiał kiedyś zacząć, ktoś rozbudził w nim pasje, pokazał ukochaną dyscyplinę i stworzył warunki do trenowania.

 

Często tę rolę pełnią ośrodki sportu i rekreacji, których podstawowym zadaniem jest krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców, prowadzenie sekcji sportowych oraz organizowanie zawodów. Jako jednostki samorządu terytorialnego wielokrotnie mierzą się z wyzwaniami i problemami, których rozwiązywanie wymaga ogromnego zaangażowania. Osoby zarządzające i pracujące w OSiR-ach to często pasjonaci, którzy w swojej pracy widzą wyższy cel.

 

W kategorii „Ośrodek Sportu 2022” nagrodzony zostanie ośrodek, który w ubiegłych miesiącach swoją działalnością szczególnie wyróżnił się spośród innych jednostek w Polsce.

 

Uzasadnienie nie powinno przekraczać 5 000 znaków i dotyczyć działań zrealizowanych w okresie 1.01-31.12.2022.

 

Kryteria oceny:

 • Akcje sportowe zrealizowane w 2022 r.
 • Sposoby zaangażowania lokalnej społeczności,
 • Podjęte działania marketingowe i promocyjne,
 • Źródła finansowania projektów,
 • Osiągnięte efekty.

INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM

INFORMACJA O KANDYTATURZE W KATEGORII

REALIZACJA KRYTERIÓW

Akceptuję regulamin.
Zaznacz, aby zaakceptować regulamin

LOKALNA INICJATYWA SPORTOWA 2022 ROKU

 

W całym kraju każdego dnia odbywa się tysiące lokalnych inicjatyw sportowych, a ich organizacja pozostaje w rękach wielu anonimowych osób. Ich inicjatorami często są UKS-y, LKS-y, lokalne organizacje, stowarzyszenia, fundacje, samorządy, ośrodki sportu lub po prostu lokalne społeczności w postaci mieszkańców propagujących zdrowy tryb życia.

 

Kategoria „Lokalna inicjatywa sportowa” to powrót do korzeni sportu, czyli do kultury fizycznej w jej lokalnej odsłonie. Ma ona na celu uhonorowanie statuetką organizatora, który w poprzednim roku wykazał się w swoich działaniach nieszablonowością i skutecznością w dotarciu do odbiorców. Jury pod uwagę będzie brało również zasięg projektu, a także to czy odpowiada na potrzeby sportu dla wszystkich i sportu powszechnego.

 

W każdej kategorii Jury przyzna punkty za poszczególne kryteria w skali 1-5. Punktacja zostanie zsumowana dając ogólną ocenę zgłoszenia.

Uzasadnienie nie powinno przekraczać 5 000 znaków i dotyczyć projektów zrealizowanych w okresie 1.01-31.12.2022.

 

Kryteria oceny:

 • Cel inicjatywy i jej realizacja,
 • Zasięg inicjatywy lokalnej – gmina/powiat/województwo,
 • Podejmowane działania promocyjne,
 • Liczba uczestników inicjatywy,
 • Osiągnięte efekty,
 • Zaangażowanie innych organizacji,
 • Wykorzystanie lokalnej infrastruktury sportowej.

Dodatkowo pod uwagę brany będzie budżet przeznaczony na przeprowadzenie inicjatywy i źródła jego pochodzenia (JST/sponsorzy prywatni/spółki Skarbu Państwa/budżet marszałkowski/dofinansowanie MSiT/darczyńcy).

INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM

INFORMACJA O KANDYTATURZE W KATEGORII

REALIZACJA KRYTERIÓW

Akceptuję regulamin.
Zaznacz, aby zaakceptować regulamin

4. Kategorie Specjalne

SPORTOWY PROJEKT SPOŁECZNY 2022 ROKU

 

W XXI wieku sport kojarzy się przede wszystkim z wielkimi emocjami, jeszcze większymi pieniędzmi, gwiazdami i wielomilionową publicznością. Nie możemy jednak zapominać, że sport ma ogromną siłę zmieniania rzeczywistości i życia ludzi, którzy się z nim zetknęli. Uczy funkcjonowania w społeczeństwie, dyscypliny, pokazuje nowe drogi, nawet kiedy wydaje się, że nie ma w życiu, dokąd pójść. To sport potrafi pokazać ludziom w życiu cel i nadać sens ich działaniom. Aktywność i wspólne działanie mogą odmienić oblicze dzielnicy czy miasteczka, ale też pozytywnie wpłynąć na kondycję całych grup społecznych i stopień przestępczości.

 

Za projektami społecznymi często stoją pasjonaci, ludzie, którzy potrafią zarazić swoim entuzjazmem i miłością do sportu. Ludzie, którzy widzą szansę tam, gdzie inni dawno by się już poddali i którzy tę siłę przekazują innym. Czasami ramię w ramię idą z nimi duże, komercyjne marki, którym koncept społecznej odpowiedzialności biznesu jest bliski. To właśnie takich ludzi i takie projekty zmieniające naszą rzeczywistość, pragniemy nagrodzić. Będziemy doceniać wagę projektu, pomysł, sposoby zaangażowania ludzi i wpływ na środowisko.

 

Uzasadnienie nie powinno przekraczać 5 000 znaków i dotyczyć działań zrealizowanych w okresie 1.01-31.12.2022.

 

Kryteria oceny:

 • Idea projektu i jej dopasowanie do grupy docelowej,
 • Wykorzystane narzędzia i sposób zaangażowania odbiorców,
 • Wpływ projektu na daną społeczność,
 • Efekty działań.

INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM

INFORMACJA O KANDYTATURZE W KATEGORII

REALIZACJA KRYTERIÓW

Akceptuję regulamin.
Zaznacz, aby zaakceptować regulamin

ESPORT I BIZNES 2022 ROKU

 

Niektórzy wciąż spierają się o to, czy esport to sport, ale rzeczywistość esportowa nic sobie z tych rozważań nie robi i szturmem podbija nie tylko polską rzeczywistość. Esport to dziś profesjonalni zawodnicy, którzy godzinami trenują umiejętności związane z samą grą, ale też nie uciekają od treningów fizycznych czy mentalnych. Sporty elektroniczne to również ogromne rzesze fanów, coraz droższe prawa do transmisji czy wreszcie stale rosnący kawałek tortu sponsoringowego. Są tu już obecne nie tylko marki technologiczne, dla których ten obszar jest naturalnym miejscem komunikacji, ale też inne sektory, jak spółki Skarbu Państwa, branża FMCG czy marki motoryzacyjne.

 

Które podmioty z rynku esportowego są gotowe i realizują duże projekty sponsoringowe? Które marki działają odważnie i efektywnie, wykorzystując możliwości, jakie ta branża daje? I wreszcie, gdzie współpraca właścicieli praw esportowych i sponsorów układa się najlepiej, dając wymierne korzyści wszystkim stronom?

 

W kategorii „Esport i biznes” Jury nagrodzi najlepszy przykład działania na styku esportu i biznesu, będący jednocześnie najciekawszym i najbardziej efektywnym projektem sponsoringowym w tym obszarze.

 

Uzasadnienie nie powinno przekraczać 5 000 znaków i dotyczyć działań zrealizowanych w okresie 1.01-31.12.2022.

 

Kryteria oceny:

 • Cel kampanii i jego realizacja,
 • Dobór grupy docelowej,
 • Kreatywność i innowacyjność,
 • Narzędzia i ich efektywność w kontekście celu i grupy docelowej,
 • Zaangażowanie odbiorców,
 • Efekty kampanii.

INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM

INFORMACJA O KANDYTATURZE W KATEGORII

REALIZACJA KRYTERIÓW

Akceptuję regulamin.
Zaznacz, aby zaakceptować regulamin

WYDARZENIE SPORTOWE 2022 ROKU

 

Organizacja wydarzeń w 2022 roku wciąż stanowiła spore wyzwanie, ale nie była niemożliwa. Zmieniające się obostrzenia, limity osób na metr kwadratowy, dodatkowe procedury bezpieczeństwa stały się już podstawowym elementem planowania koncepcji eventu.

 

Liczne ograniczenia zmusiły organizatorów do jeszcze większej kreatywności, zmiany dotychczasowych formatów i wprowadzenia nowych rozwiązań. Dzięki temu w 2022 roku mogliśmy obserwować wiele znanych wydarzeń sportowych w zupełnie innych odsłonach.

 

W kategorii „Wydarzenie Sportowe 2021” Jury skupi się przede wszystkim na ocenie koncepcji i celu wydarzeniu, sposobu zaangażowania odbiorców, czy też źródeł finansowania projektu.

Uzasadnienie nie powinno przekraczać 5 000 znaków i dotyczyć działań zrealizowanych w okresie 1.01-31.12.2022.

 

Kryteria oceny:

 • Koncepcja i cel wydarzenia,
 • Sposób zaangażowaniu odbiorców,
 • Działania promocyjne i komunikacyjne,
 • Źródła finansowania projektu,
 • 3 najważniejsze sukcesy zrealizowanego wydarzenia.

INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM

INFORMACJA O KANDYTATURZE W KATEGORII

REALIZACJA KRYTERIÓW

Akceptuję regulamin.
Zaznacz, aby zaakceptować regulamin

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM NAJWAŻNIEJSZEGO WYDARZENIA W POLSKIM SPORCIE I BIZNESIE W 2023 ROKU »
Facebook
YouTube
LinkedIn